Hastane Temizliği

Hastane ve sağlık kuruluşlarının temizliği temizlik hizmetlerinde önem arz eden alanların başında gelir.

İnsan sağlığını çok yakından ilgilendirdiği için, hastane temizliği, sağlık ocağı temizliği, dispanser temizliği, ameliyathane temizliği, sağlık kompleksi veya hastane geneli tüm alanların temizliği özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken hizmettir.

Hastane ve sağlık kuruluşların temizlik hizmetleri, konusunda ehliyetli, uzman kişilerce yerine getirilmeli veya kontrolünde yapılmalıdır. Sağlık kuruluşu ve  hastane temizliklerinde çalışacak personelin kişisel sağlığı ve meslek bilgisi yeterlilik bakımından incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

Yetersiz olarak görünen temizlik işlerinde çalıştırılacak personel, kesinlikle hastane veya sağlık kuruluşu temizlik hizmetlerinde çalıştırılmamalıdır.

Hastane temizliği yapacak olan temizlik şirketleri, hastane veya sağlık kuruluşların temizliklerinde çalıştıracağı temizlik personelini hastane ve sağlık kuruluşlarında temizliğin nasıl yapılacağı hususlarında eğitmelidir.

Eğer hastane veya sağlık kuruluşu temizliklerinde görev alacak olan personel daha önce benzeri temizlik işlerinde çalışmamışsa, yani deneyimsizse, oryantasyon eğitim ( uygulamalı eğitim ) ‘e  tabi tutulmalıdır.

Değerlendirme sonucu temizlik personelin yeterliliği uygun görülmüşse, personel temizlik işlerinde görevlendirilebilir. Eğer eğitim yetersizse temizlik işlerinde çalıştırılacak personel tekrar oryantasyon (uygulamalı) eğitime alınmalıdır.

Hastane ve sağlık kuruluşları temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri dikkatlice seçilmelidir.

Asidik temizlik ürünleri kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Dezenfekte amaçlı kullanılan bu tür kimyasallar dikkatsiz kullanılması sonucu ciddi sonuçlara neden olabilir.

Bilinçsizce karıştırılan temizlik ürünleri kimyasal reaksiyona girerek havadaki oksijeni kirletir ve yakınındaki canlıların nefes almalarını engeller. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında derhal, kapı ve pencereler açılarak havalandırılmalı ve etkilenenler dışarıya çıkarılmalıdır. 

Kimyasal reaksiyondan etkilenme aşırı olmuşsa, etkilenenler derhal sağlık uzmanına teslim edilmelidir.

Hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan temizlik personeli, çalışma esnasında hastalar arası ve alanda bulunan (çalışanlar, ziyaretçiler) diğer insanlara bulaşması muhtemel enfeksiyona sebep olacak davranışlardan ve bilinçsizliklerden kaçınılmalıdır.Yaptığı işin önemini iyi kavramalı ve sorumluluk taşımalıdır. 

Hastane ve sağlık kuruluşu temizlik işleri prosedürlerine ve temizlik talimatlarına uygun temizlik yapmalıdır.

Ameliyathane ortam bakımından hijyen temizliğine uygun temizlenerek, sterilizasyon kuralların yerine getirilmiş ortama kavuşturulmalıdır.

Wc, lavabo, banyo vb. enfeksiyon bulaşma olasılığı yüksek olan alanlar, dezenfeksiyon çalışmalarına tabi tutularak, mikrop ve bakteriden arındırılmış ortama kavuşturulmalıdır.

Odalar arası, servisler arası veya katlar arası geçişlerde ayakların ve ellerin diğer bölümlere mikrop ve bakteri   taşıması ve bulaştırması önlenmelidir.

Hastane ve sağlık kuruluşları temizliği yapılış ve davranışları prosedür veya talimatlarla bilgilendirilerek uygulanması yetkin kişilerce sağlanmalıdır.

Periyodik aralıklarla hastane ve sağlık kuruluşlarındaki temizlik hizmetleri faaliyetleriyle diğer davranışlar uzman denetimciler tarafından denetlenerek kontrol altında tutulmalıdır.

Firmamızın hastane ve sağlık kuruluşlarının temizlik hizmet sunumu, insan sağlığına gösterilen hassasiyet ve önem taşıyan temizliğiniz için firma temizlik danışma hattından bize ulaşabilir, keşif talebinde bulunabilirsiniz.