Apartman Yönetimi

Profesyonel Apartman Yönetimi

Profesyonel yöneticilik insanların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde yaşamaları için yapılmaktadır. Profesyonel yöneticilik bir lüks yerine bir gereklilik, ihtiyaç olarak görülmelidir. Apartman  yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.İnsanların barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmıştır ve bu nedenle yeni yaşam alanlarının kurulmasının gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı çok katlı yapılar inşa edilmiştir.

İnsanlar da bu toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır ve bu yüzden toplu katlar (apartmanlar)da bir Apartman Yönetim kurulu oluşturulmaya başlanmıştır. Apartmanda apartman yöneticisi yok ise kat maliklerinden bir veya birkaçı yönetim oluşturabilir. Apartman yaşamında, kat malikleri olarak istesek de istemesek de belli dönemlerde apartman yöneticiliği yapmak durumunda kalabiliriz. Bu yönetim ile apartmana bir yönetici seçilir.

Bunun için öncelikle, bir adet karar defteri veya bir adet işletme defteri alınmalıdır.

Noterlikçe Apartman Yöneticiliği adına tescil ettirilmelidir ve yönetimin oluşturulması için bir toplantı bildirilmelidir. Hatta bir nüshası da apartmanın ilan panosuna asılmalıdır.

Yönetim Nedir?Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık apartmanların, sitelerin , iş hanlarının, hava alanı, alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir. Batı ülkelerinde olduğu gibi profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.

Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunları iyi derecede bilmemiz gerekmektedir.

Anayasa

Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)

Yönetmelik ve kararnameler

Yargıtay içtihatları

Özel sözleşmelerÖrf ve adetler

Kanunlar ve yönetmeliklerin anayasaya aykırı olamadığı gibi taraflar arasında yapılan özel anlaşmalar da kanunlar, yönetmelikler ve anayasaya aykırı olamazlar.

Yönetimin Değişmesi

Bir binanın yönetimi değişmiş olsa bile yapılan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği için yeni yöneticinin apartman hakkında bir takım bilgiler edinmesi ve belgelere sahip olması gerekmektedir.

Apartmanın yönetim planı

Kat malikleri hakkında genel bilgiler vs. (Telefon ve adres bilgileri, mal sahipleri ve kiracılar kimlerdir.)

Apartman personeli hakkında bilgiler

Apartman teçhizatları hakkında genel bilgi (jeneratör, asansör, diğer demirbaşlar)

Apartmanın yapısal durumu hakkında bilgi

Apartmanın geçmiş döneme ait hukuksal durumlarının incelenmesi

Bunlar bir yöneticinin sahip olması gereken vasıflardan sadece bazılarıdır.

Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.

İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Günümüzde hemen her bina ve apartmanda yaşanan bu durum sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir.Böylesi bir sorunun çözümü ise;

YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ dir.

Firmamız ; kurallarla zenginleştirilmiş profesyonel yaklaşımıyla sorunlarınızı üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirirken kişisel yaşam konforunuzu yükseltir.

Profesyonel Bina, Apartman ve Site yöneticiliği için firmamız ile bağlantıya geçebilir ve bilgi alabilirsiniz.